Jövőképünk

Olyan világot szeretnénk:

Az általunk vizionált társadalomban mindenki a lehetőségeihez képest a legteljesebb lelki és testi egészségben él, és a többségi társadalom a fogyatékos embereket nem azért segíti, mert sajnálja őket.

Egyesületünk fontos feladata, hogy tudatosítsa minden emberben azt, hogy a látássérültek minél teljesebb társadalmi beilleszkedése nemcsak az érintett embereknek, hanem a társadalmi többségnek az érdeke is. Az egész társadalom gyarapodik, ha a fogyatékossággal élők egyre inkább esélyt kapnak arra, hogy hasznosítsák képességeiket. Nem alamizsnát várunk, hanem esélyt a teljes életre, egyenlő bánásmódot.

A közvélemény odafigyelésére van szükség, elfogadóbb társadalmi környezetre. Csak ilyen módon válhatnak a látássérültek és más fogyatékossággal élők a társadalom valóban egyenrangú tagjaivá. Így kaphatják meg az esélyt, hogy munkához jussanak, tanulhassanak, kiteljesülő életet élhessenek, így nyerhetik el a társadalom megbecsülését.