Louis Braille Támogató Szolgálat

A Louis Braille Támogató Szolgálatot bemutató kisfilmünk:

Csizmadia Anett, a Támogató Szolgálat vezetője a szolgáltatásról beszél

.

Támogató szolgálatunk feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

Szolgáltatási formák:

 • Személyi segítés
  • lakáson belül: olyan segítséget nyújtunk, amit a fogyatékos személy fogyatékossága miatt önállóan nem tud megoldani (pl. iratrendezés, felolvasás, vásárlás, különböző életfenntartási szükségletekben való segítés, stb.)
  • lakáson kívül: kísérés, ügyintézés
 • Szállítás
  • segítünk eljutni a fogyatékos személynek a közszolgáltatásokhoz, iskolába, orvoshoz, munkahelyre, segítünk részt venni szabadidős programokon, stb.
  • gyógypedagógiai segítségnyújtás Braille írás és olvasás tanítását vállaljuk, látássérült gyermekeknek és felnőtteknek, valamint látó családtagoknak
 • Tanácsadás, információnyújtás telefonon vagy személyesen

A személyi segítés és a szállító szolgálat szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik, igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.

 

Tarifa:

 • személyi segítés: 600 Ft/óra, VGYKE tagoknak 500 Ft/óra
 • szállítás: 300 Ft/km, VGYKE tagoknak 200 Ft/km
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás 3500 Ft/ óra,  VGYKE tagoknak 500 Ft/óra

Igénybe vehetik:

Azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek, akik szociálisan rászorultak. Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

 

Kitöltendő dokumentumok listája:

Adatvédelmi tájékoztató Az adatvédelmi nyilatkozat aláírásával önök hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás Az egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal kell kitölteni.

A törvényes képviselő jognyilatkozata Az igénylőnek nyilatkoznia kell a cselekvőképessége vonatkozásában is.

Nyomtatvány Jövedelemigazoláshoz Az igénylő jövedelmét minden évben igazolni szükséges.

 

Elérhetőségek:

Vezető: Csizmadia Anett, telefonszáma: +36 70 387 52 62 

E-mail: vezeto.tszolgalat@vgyke.com

Cím: 1141 Budapest, Szugló u. 81

E-mail: tszolgalat@vgyke.com

Központi telefonszám: +36 1 384 55 41

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 8:00-18:00