Látássérült fiatalok számára járó juttatások és kedvezmények

1. Érettségi vizsga

2. A felsőoktatási felvételi

3. A felsőoktatás

4. A szakképzéssel kapcsolatos speciális szabályok

A 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy saját jogán igényelhető nevelési ellátása (magasabb összegű családi pótléka)

A rokkantsági járadék

A fogyatékossági támogatás