Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata a vak és gyengénlátó emberek szempontjából

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően valamennyi települési önkormányzat kötelezettsége helyi esélyegyenlőségi program elkészítése és annak rendszeres felülvizsgálata.

A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének részletes elemzését, valamint az ezen csoportok esélyegyenlőségét javító, helyi szinten megvalósítandó intézkedések tervezetét. Az intézkedési tervet öt évre kell elkészíteni és azt rendszeresen felül kell vizsgálni, azon a szükséges és indokolt módosításokat megtenni és újabb fejlesztési célokat kitűzni.

A helyi esélyegyenlőségi program a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja a fogyatékossággal élő embereket, így a program az ő helyzetük elemzését és az esélyegyenlőségüket biztosítani hivatott intézkedések tervezetét is tartalmazza.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) 2013. óta biztosítja az ezt igénylő települési önkormányzatok részére helyi esélyegyenlőségi programjuk felülvizsgálatát a látássérült lakosok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. A programok felülvizsgálatát látássérült szakembereink végzik, figyelemmel a fogyatékosságügy aktuális trendjeire, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását garantáló jogszabályi háttérre és a vak és gyengénlátó emberek helyi közösségekbe és tágabb társadalomba történő integrációját elősegítő szakmai megoldásokra.

Munkánkat közvetlenül támogatják a látássérült emberek helyi közösségei, melyeket közösségi mentoraink szerveznek és működtetnek annak érdekében, hogy ezen hátrányos helyzetű csoport helyi szintű közösséggé szervezése és érdekvédelme is biztosított legyen.

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata keretében az alábbi szempontok mentén teszünk javaslatokat a helyzetelemzés és az intézkedési terv elkészítésére vagy módosítására:

A szolgáltatás folyamata:

A fent leírt szolgáltatásunkat felkérésre ingyenesen nyújtjuk bízva abban, hogy ez az együttműködés megalapozza a későbbi folyamatos jó kapcsolatot az önkormányzat és a VGYKE munkatársai, valamint a látássérült emberek helyi közösségének vezetője és tagjai között.

Amennyiben igényli szolgáltatásunkat, kérjük, keresse egyesületünket az info@vgyke.com címen, vagy Fodor Ágnes Elnököt a +36-70/387-5260-as telefonszámon!