Vezető tisztségviselők

Fodor Ágnes, elnök

Alapvégzettségem szociális munkás. A látássérültségemből adódó hátrányok leküzdése megköveteli tőlem, hogy újszerű vezetői attitűddel és eszközrendszerrel olyan kreatív módokat alkalmazzak vezetői gyakorlatom során, melyek által támogathatom szervezetünk munkatársainak és önkénteseinek tevékenységét. Az elmúlt években több olyan képzésen vettem részt, melyen bővíthettem a fogyatékosügy és az esélyegyenlőség területéhez kapcsolódó szakmai ismereteimet, valamint számos vezetőképzést és tréninget végeztem el.
Meghatározó sikerélménynek könyvelem el, hogy 2014. május 19-én a FESZT alelnöke lettem és 2017-ben ismételten megválasztottak.
Jelenleg a legnagyobb kihívás az életemben, hogy a professzionális szervezetté vált egyesületünk irányítását, és egyidejűleg anyai feladataimat is el tudjam látni.

Személyes életstratégiám látássérültként megegyezik a VGYKE stratégiai céljaival. Szeretem a munkámat, melyet hivatásnak tartok, erős bennem a küldetéstudat, a tenni akarás, továbbá az, hogy a társadalom teljes értékű emberként fogadjon el minket és ne szánalommal nézzen ránk. Fontos tudni, hogy a látássérülés is a különbözőség valamilyen formája és nem a jótékonyság egyik intézménye.

Egyesületünk látássérült vezetőjeként nap, mint nap arra törekszem, hogy az esélyegyenlőség területén hiteles érdekérvényesítő személy legyek.

 

Mészáros Ágnes, alelnök

Szerencsésnek érzem magam, hiszen a munkám a hivatásom. Az, amit igazán szeretek, és amivel a látássérült emberek életét boldogabbá, teljesebbé tehetem.

Hálás vagyok, hogy munkám során fantasztikus szakemberektől tanulhatok, igyekszem szaktudásomat folyamatos tanulással bővíteni. Feladataim elvégzése során nagyon empatikus, megértő, közvetlen vagyok, mivel fontos számomra, hogy bizalommal forduljanak hozzám tagjaink, kollegáink.

Minden napot egy új kihívásként élek meg, ahol a legtöbbet nyújthatom, legyen szó munkatársaknak tartott teamről, vezetői vagy elnökségi ülésről, pályázat írásról, program megszervezéséről. Szakmai irányításom alatt álló „Közösség Lámpásai” mentori hálózat célja:

Látássérültként teljes életet élek munkában, és magánéletemben egyaránt. Párom és kisfiam támogat és segít mindennapjaimban. Az elnökség által elfogadott stratégiai pontokat mindig szem előtt tartva végzem munkámat. Jövőbeli terveimmel kapcsolatosan az a reményem, hogy a VGYKE szervezete sokáig áll fenn, fejlődni és növekedni fog. Támogatásunk és szolgáltatásaink által olyan emberek kerülnek ki az „életbe”, akik nem a körülményeik elszenvedői, hanem aktív részesei és hasznos alakítói a társadalomnak.

 

Pál Szilvia

A VGYKE elnökségi tagjaként szívügyemnek tekintem a fiatal látássérültek felkutatását, programokba való bevonását és segítését. Az AC/DC Találd meg a helyed! programot vezettem még kisfiam születése előtt, és most 2018-ban ezt a programot szeretnénk újraindítani a jelenleg főiskolán/egyetemen tanuló látássérült fiatalok számára. Most gőzerővel ezen dolgozunk.

Fontosnak tartom, hogy megismerjék a látó fiatalok és felnőttek a látássérültek világát, ezért különböző lehetőségek útján ismertetem meg őket ezzel a világgal, hiszen a kommunikációs hídépítés ép és fogyatékkal élő emberek között, illetve fogyatékosügyi esélyegyenlőségi tanácsadó végzettségeimmel szolgálom ezt a célt!

Jómagam is részt veszek különféle klub foglalkozásokon, így megismerve a kerületekben élő látássérült személyeket. Munkámban fontos a tájékozottság, a nyitottság és az empátia! Célom az egyesület hírnevének öregbítése!

 

Veres Katalin

A VGYKE megalakulása óta igyekszem segíteni az egyesület munkáját, mint munkatárs és önkéntes segítő, szervezetfejlesztő, szupervízorként szakmámból adódóan is tudom támogatni a szervezet működésének megújulását, a munkatársakat, a képzések fejlesztését és megvalósítását. Mivel két gyermekem is van, a látássérült szülők élethelyzeteiben is jártas vagyok.

Tapasztalataimat örömmel hozom be a szervezetbe, szívesen veszek részt családok, vagy gyermekek számára fejlesztett szolgáltatások tervezésében és megvalósításában. Már tizenegy éve élek és közlekedem vakvezető kutyával, Suzy-val. Ezért tudok segíteni abban is, hogy a látó társadalom tagjai minél többet tudhassanak meg ezeknek a kutyáknak a kiképzéséről, és arról, hogyan segíthetnek a vakvezető kutyával közlekedő látássérült emberek számára.

Igyekszem az egész életemet hitelesen és a szemléletformálás jegyében megélni, segítve ezzel a hídépítést a látó és látássérült emberek között. Fontosnak tartom, hogy sorstársaimat segítsem abban, hogy nemcsak a sorstársi közösségben leljenek elfogadásra, hanem minél inkább illeszkedjenek be helyi közösségekbe. Legyen minél több látó emberrel jó, kölcsönös és partneri kapcsolatuk. Szeretném sorstársaimat abban is segíteni, hogy tudásukat és tapasztalataikat a nyílt munkaerőpiacon kamatoztathassák. Megélve ezzel is saját értékeiket, kibontakozásukat és az előbb említett partnerséget, egyenjogúságot, egyenértékűséget látó kollegáik mellett.

Már több mint húsz éve írok verseket. Ha lehetőségem adódik, ezeket szívesen mondom el rendezvényeken, jótékonysági esteken. Hiszem, hogy a költészet és a művészet egy remek eszköz arra, hogy megszólítsuk az embereket, s ezáltal is elősegítsük, hogy az érző embert és ne csak a fogyatékos embert és annak nehézségeit lássák bennünk. Amikor megértik, hogy ugyanazon érzések, problémák, élethelyzetek, az ő életükben is megvannak, mint a miénkben, az egymástól elválasztó falak le tudnak omlani. Onnantól nem kérdés, hogy mit mondjunk egymásnak, hogyan viselkedjünk egymással, hiszen meglátjuk az azonosságokat és a különbségek lényegtelenné válnak.

 

Moldován Eszter

Két gyermek édesanyja vagyok.

Röviddel megalakulása után beléptem az egyesületbe.

A tagság bizalmából lehettem a VGYKE vezetőségének póttagja.

Igyekszem elősegíteni a látássérült emberek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét.

Mint német nyelvtanár, fordító, közösségi civilszervező és mentálhigiénés tanácsadó, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezem.

Célom, tudásommal hozzájárulni az egyesület munkájához.

 

Tajti Gábor

A VGYKE megalakulásának évében léptem be az Egyesületbe, mivel úgy éreztem, hogy a látássérültek érdekeit igazán csak szervezeti formában lehet képviselni, egyénileg nagyon nehéz. A rám bízott feladatokat, munkákat nem látványosan szeretem végezni, inkább minél hatékonyabban. A legutóbbi tisztújító gyűlésen jelöltek az elnökségi tagságra, amit némi gondolkodás után el is vállaltam.

Munkavállalóként és elnökségi tagként jelenleg a Buda-környéki Látássérültek Egyesületénél dolgozom, valamint részt veszek az elemi rehabilitációban is.

Már évek óta a FESZT – Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának küldötte vagyok és 2017-ben ott is beválasztottak a felügyelő bizottságba. Mindezek miatt úgy gondolom, hogy van rálátásom a fogyatékosügyre és sokat tudok segíteni benne.

Célom, hogy segítsem a fogyatékkal élőket, bármilyen fogyatékossággal is éljenek, de nyilvánvalóan legfőképpen a látássérültek integrációját a társadalomba szeretném támogatni. Jelenlegi munkakörömben is informatikai akadálymentesítéssel és oktatással foglalkozom. Úgy érzem, vagyok olyan helyzetben, hogy ebben tudjak segíteni, és ha valamilyen feladatot kapok, azt szeretném habozás nélkül elvégezni.

 

Kiss János

2004 óta vagyok a VGYKE tagja. 2009-ben választottak be az elnökségbe, és azóta is igyekszem a rám bízott feladatokat maximálisan ellátni. Úgy vélem, hogy a jelenlegi elnökséget egy jól gondolkodó szakemberekből álló, ütőképes és fiatalos csapat alkotja, akikkel a közös célokért, közösen dolgozhatunk.

Főbb célkitűzéseink között szerepel a kistérségek és a központ közötti kapcsolatrendszer megerősítése, továbbfejlesztése, valamint olyan rendezvények szervezése, szolgáltatások nyújtása, melyek által az emberek érdemesnek látják majd, hogy a VGYKE tagjává váljanak.

Magamról még annyit, hogy 2010 óta a GÖTLE (Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete) elnöke vagyok, így igyekszem részt venni a város közéletében, és természetesen a közösségi munka során képviselem az egyesület érdekeit. Mint orvos előadó igyekszem a sorstársaknak segíteni egészségügyi problémáiban, és szívesen tartok előadásokat különböző klubokban és egyesületekben. Ma már ugyan nyugdíjas vagyok, de azt gondolom, hogy teljes körű munkával tudok segíteni a hozzám forduló embereken.