Küldeményforgalmi Üzletszabályzat

Tájékoztató a vakok írását tartalmazó küldemény változásairól

2016. évi XXXV. törvény a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról