Louis Braille Támogató Szolgálat

Kép forrása: inhabitat.com
Kép forrása: inhabitat.com

Louis Braille Támogató szolgálat

Támogató szolgálatunk feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Szolgáltatási formák:

A személyi segítés és a szállító szolgálat szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik, igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.

Tarifa:

Igénybe vehetik:

Azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek akik szociálisan rászorultak. Szociálisan rászorultnak minősül az a  súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

Elérhetőségek:
Cím: 1146 Budapest, XIV. kerület, Hermina út. 57.
E-mail: tszolgalat@vgyke.com
Központi tel.szám: +36 1 384 55 41
Koordinátor T: +36 70 387 52 62