Louis Braille Támogató Szolgálat

Támogató szolgálatunk feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

Szolgáltatási formák:

A személyi segítés és a szállító szolgálat szerződéskötéssel, előzetes bejelentkezés alapján történik, igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.

 

Tarifa:

Igénybe vehetik:

Azok a Budapest közigazgatási területén élő személyek, akik szociálisan rászorultak. Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Szükséges a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

 

Kitöltendő dokumentumok listája:

Adatvédelmi tájékoztató Az adatvédelmi nyilatkozat aláírásával önök hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

Az egészségi állapotra vonatkozó igazolás Az egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvossal kell kitölteni.

A törvényes képviselő jognyilatkozata Az igénylőnek nyilatkoznia kell a cselekvőképessége vonatkozásában is.

Nyomtatvány Jövedelemigazoláshoz Az igénylő jövedelmét minden évben igazolni szükséges.

 

Elérhetőségek:

Vezető: Csizmadia Anett, telefonszáma: +36 70 387 52 62 

E-mail: vezeto.tszolgalat@vgyke.com

Cím: 1141 Szugló u. 81

E-mail: tszolgalat@vgyke.com

Központi telefonszám: +36 1 384 55 41