Közösségi mentoraink hitvallása

Acsay Péter

Elérhetősége

Mint végzett pedagógus szeretek foglalkozni az emberekkel. A jó kommunikációs képességemet kihasználva beszélgetek velük, mert vallom, hogy egy megértő beszélgető partner is sokat segít. A klub lehetőséget ad arra, hogy a látássérültek problémáikat egymás között megbeszéljék és a saját tapasztalatok cseréjével, közösen próbáljunk rájuk lehetőség szerint megoldást találni. Lámpásként célom az, hogy a kerületi látássérülteknek minél több, őket érdeklő programot szervezzünk – melyeken nagy létszámban vesznek részt-, továbbá a kerületi önkormányzati vezetőkkel közösen javítsuk a látássérültek életminőségét. (2015 februárja óta dolgozik nálunk)

Aranyiné Kmett Olga

Elérhetősége

Látássérültként születtem. Gyerekként ez nem érintett tragikusan, elfogadtam. Felnőttként többször találkoztam az állapotomból adódóan olyan nehézségekkel, ami alakítja, változtatja a véleményem-látásmódom, ami jelenleg ez: az ember, az egyén mindenkori vágya: csatlakozni az őt körülvevő világhoz. Részt venni annak történéseiben, eseményeiben, akár formálni azt, egyenjogú, egyenrangú félként. Akkor is, úgy is, ha fogyatékkal élőnek született vagy azzá vált. Ezt az alapvető vágyat szeretném kielégíteni, megsegíteni munkámmal itt a XVI. kerületben a VGYKE közösségi mentoraként.

Bernát Zsuzsa

Elérhetősége

Minden ember számára fontos, hogy tartozzon valahová. Egy olyan közösségbe, ahol jól érzi magát, elmondhatja örömeit, problémáit, ahol megértik, segítik. Ezért tartom fontosnak a kerületben élő látássérültek felkutatását, összefogását, számukra klubnapok és tartalmas programok szervezését.
Célom továbbá, hogy érzékenyítő programokkal sok kerületi óvodába, iskolába eljussak. Tapasztalatom, hogy a gyermekek rendkívül nagy befogadóképességgel rendelkeznek, nyitottak és bátran felteszik kérdéseiket a látássérült emberek életével kapcsolatban is. Hiszek az érzékenyítés szemléletformáló erejében, amit már gyermekkorban el kell kezdeni: tudatosítani bennük, hogy a látássérülteknek nem sajnálatra, hanem segítségre van szüksége. Az érzékenyítés során megmutatjuk, hogy a látássérült emberek is teljes értékű életet élnek, ehhez csupán csak segédeszközökre van szükségük. (2015 szeptembere óta dolgozik nálunk)

Domoszlai János

Budapesten, a XVII. kerületben építek közösséget és segítem látássérült társaimat. Hogy mi a hitvallásom? Nehéz pár mondatban megfogalmazni. Hiszem, hogy a közösség ereje átsegít a nehéz időkön, s küzdelmes helyzeteken, hiszen az összetartás csodákra képes. Tudom, hogy a közös együttlétek, tartalmas időtöltések közelebb hozzák egymáshoz a fiatal és az idősebb korosztályt egyaránt. Azt vallom, hogy a zene segítségével korlátokat, sztereotípiákat írhatunk felül. Mivel érintett vagyok a látássérülésben, így úgy érzem, hogy munkám során hitelesen tudom képviselni látássérült társaim ügyét. A szeretet és a kellő alázat segítségével falakat dönthetünk le sérült és ép emberek között, közel hozva egymáshoz a két világot. (2013 júniusa óta dolgozik nálunk)

 

Háry Anikó

Elérhetősége

Fontos számomra, hogy a látássérült emberek is színes, érdekes, maradandó élményekben részesüljenek. Célom, hogy olyan kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, különböző rendezvényeket szervezzek, melyek tartalmasak és visszagondolva rájuk, mosolyt csalhatnak az arcunkra. A mai rohanó világban fontosnak tartom, hogy tartozzunk egy olyan közösségbe, ahol az átélt élményeket megbeszélhetjük, meghallgatjuk és segíthetjük egymást. A IX. kerületi klubnapjainkon lehetőség van megbeszélni a közös céljainkat, kellemes hangulatban, akár közösen kitalálhatunk olyan programokat amik mindannyiunk számára egy testi és lelki felfrissülést nyújt. Bízom benne, hogy a hatékony munkám eredményeként sok embert sikerül majd mozgósítani, aktivizálni és egyre több élménnyel gazdagítani.

Juhos Róbert

Elérhetősége

Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szervezőként vegyek részt a Lámpás Klubok életében. Az a célom, hogy minél több emberhez eljusson a klubunk híre, a mostaninál is több ember szerezzen róla tudomást, így segíthessem a sorstársaimat abban, hogy új embereket ismerhessenek meg és új barátságokat köthessenek. Fontosnak tartom a programjainkat, mert ezeken keresztül izgalmas, érdekes helyekre juthatunk el, sokszor olyanokra, ahova egy látó embernek sincs sok esélye bejutni. Ezért szeretném elérni, hogy a lehető legtöbb sorstársunk értesüljön rólunk és kapcsolatba kerülhessen velünk. (2016 óta dolgozik nálunk)

Kiss Márta

Elérhetősége

Hiszem, hogy közösségben annál jóval könnyebben megoldódnak a gondok, mintha magunkra maradnánk velük. Ezért is szeretném, ha minél többen csatlakoznának hozzánk. Fontosnak tartom megismertetni a látóemberekkel a látássérültek életét, és azt hogyan tudnak nekünk segíteni. Pozitívan gondolkodó, vidám, maximalista ember vagyok, ezért kicsit nehezen viselem a sikertelenséget. Tudom, hogy nem változhat meg minden azonnal és tökéletesen, ezért a kudarcokra is fel vagyok készülve. Bár nehezen teszem túl rajtuk magam, sokat tanulok belőlük.

Kővári Józsefné (Orsolya)

Elérhetősége

Örülök, hogy lehetőséget kaptam lámpásként dolgozni. A segíteni akarás régóta bennem van, ennek a célnak az érdekében a Vöröskeresztnél két tanfolyamot elvégeztem, a csecsemőgondozás és gyermeknevelést és az idősgondozást. Remélem, hogy munkám során ezeket az ismereteimet hasznosítani tudom. Lámpásként szeretnék minél több látássérült embert bevonzani a klubnapokra és az remélem, hogy sikerül számukra sok érdekes programot szervezni. Bízom abban, hogy társammal és a többi lámpással is jól együtt tudunk működni.

Krayné Faragó Zsuzsanna

Elérhetősége

Pedagógus végzettségemnél fogva közel áll hozzám az emberekkel való törődés, a közösségek építése. Élvezem a kapcsolatteremtési lehetőségeket, a kulturális programok szervezését. Szociális érzékenységemet és empátiás készségemet kiélhetem közösségi civil szervezőként.
Kerületemben aktívan dolgozom azon, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsak ki a civil szervezetekkel és az önkormányzattal azért, hogy még inkább segíthessem – és ha csak egy kicsit is -, de szebbé tegyem tagjaink mindennapi életét. Arra törekszem,  hogy betöltsem a híd szerepét az ép és fogyatékossággal élő emberek közötti kommunikációban és interakcióban. Egyesületünk által a gyakorlatban tudok tenni azért, hogy a látássérült emberek társadalmi integrációja megvalósuljon. Úgy érzem tele vagyok  pozitív energiákkal, ezért érzek késztetést arra, hogy ezt másoknak is továbbadjam! (2014 óta dolgozik nálunk)

Lenkainé Vajda Viktória

Elérhetősége

A kérdés: miért vagyok közösség lámpása? Azért mert érintettségemből adódóan szívügyemnek tartom a velem azonos sorsú társaim problémáját. Szeretném, hogy közösen tudjunk gondolkozni a minket érintő kérdésekről és egy közösségé tudjunk kovácsolódni jó célok érdekében. Szeretném, hogy a dinamikus közösségünk jó légkörben tudjon működni. Remélem, hogy a közösség lámpásaként végzett tevékenységem segít mindezeket megvalósítani. (2013 júniusa óta dolgozik nálunk)

Lukács Erzsébet (Böbke)

Elérhetősége

Neveltetésemből adódóan mindig is segítettem a rászoruló embereken. Örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szervezőként vegyek részt a VI.kerületi Lámpás Klub életében. Célom: kulturális és szabadidős programokat szervezni, kellemes élményeket szerezni a látássérült embertársaimmal, mely mindenki számára örömteli kikapcsolódást jelent. Szeretném, hogy minél több látássérült csatlakozzon hozzánk. Remélem, jó kapcsolatokat tudok kiépíteni és közösséget formálni a VI.kerületi Lámpás Klub tagjai között. Szeretném a munkámmal segíteni embertársaim mindennapjait, nehézségeikben állandó támasz lenni.

Mészáros Gábor

Elérhetősége

Születésem óta látássérült vagyok. Gyermekkoromban sok segítségre volt szükségem, hogy el tudjam végezni a tanulmányaimat. Érettségi után a zene irányába vettem az utam. Elvégeztem egy zongora előadóművészi képzést. 2013-ban Pedagógus diplomát szereztem és egy zeneiskolában lettem zongora és szintetizátor tanár. Látássérültként, több évtizede pedagógusként, gyerekeket tanítok zenélni, valamint zenészként szórakoztatom őket. Abszolút csapatszellemben végeztem és végzem tevékenységeimet és nagyon szívesen és örömmel csatlakoztam ehhez a lelkes csapathoz, akik a látássérültekért dolgoznak, segítik a mindennapi életüket, klubokat és programokat szerveznek. Ebben szeretnék én is tevékenyen részt venni. Büszke vagyok feleségemre és három remek gyermekünkre. Szeretném ezt is a látássérült embereknek elmondani és jó példával előélni. (2018 óta dolgozik nálunk)

Neumann Károly

Elérhetősége

Általában akaratlanul keveredtem bele olyan helyzetekbe, ahol emberek halmazából élő közösségek alakultak ki. E miatt számos lehetőségem volt megfigyelni azt, hogy milyen spontán folyamatok vezettek el az ilyen közösségek megszületéséhez és fennmaradásához. Jelenlegi feladatomnak azt tekintem, hogy ezeket az alkotó jellegű, ösztönszerű folyamatokat felismerjem és közvetett módon erősítsem.
E mellett nagyon szeretném mindenki számára elérhetővé tenni azokat a kulturális javakat, melyek élvezete pénzhez, technológiához vagy látáshoz kötött. Ezeknek sokan tudunk úgy örvendeni, hogy viszonylagos elzártságunk tényével alig szembesülünk, de sok embertársunk naponta tapasztalja meg az ezekből való kirekesztettséget. Remélem, hogy tehetek valamit ennek a csökkentése érdekében. (2014 óta dolgozik nálunk)

Puchnyák István

Elérhetősége

Célkitűzéseim között szerepel az, hogy szeretném egy állandó, viszonylag akadálymentes és könnyen megközelíthető klubhelyiségben a kerületben élő tagjainkat arra inspirálni, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt klubnapjainkon. Célom, hogy munkám során különböző rendezvényeken, összejöveteleken minél több tagot felkutassak, és bevonjam Őket a közösségi életbe. Nagyon fontosnak tartom a civil, és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást az esetleges együttműködés céljából, továbbá, hogy olyan segítőket, önkénteseket vonjunk be a munkánkba, akik segíteni tudnak és nyitottak arra, hogy közelebbről is megismerhessék a látássérült embereket.

Samu Attila

Elérhetősége

Látássérültként fontos számomra, hogy a munkámmal segítsek a sorstársaimon és a nehézségeket együtt küzdjük le. Életcélomnak tartom, hogy ezen kihívásokkal teli, eléggé rögös élethelyzetben, a munkámmal támogassam, buzdítsam, megerősíthessem őket. Ezzel is hozzájárulhatok a lámpás kollégák már eddig is jól és hatékonyan végzett munkájához. Szeretném azt átadni a klubba járó személyeknek, hogy akármilyen nehézségekkel is nézünk szembe, tudnunk kell, hogy egymást támogatva leküzdhetjük a gondokat. Közösen, megfelelő információk átadásával, vidáman, könnyedén élhetővé tehetjük a mindennapokat! Csatlakozz hozzánk és megtapasztalod, milyen változatos programokon vehetsz részt! (2016 óta dolgozik nálunk)

Széles Attiláné (Panka)

Elérhetősége

Mivel jó példa volt előttem, már gyerekkoromban ösztönösen segítettem a körülöttem élő idős embereknek, s ez a segítőkészség velem maradt a mai napig. Látásom miatt az idő elteltével magam is nehezebben boldogulok, ezért vállaltam el örömmel az állást. Úgy érzem, hogy saját tapasztalataim által többet tudok segíteni, kimozdíthatom sorstársaimat a befordulásból.
Kiszabadulva egy szabad élet következik! Az érzés, hogy sok jó ember vesz körül és remek programok színesítik az életem, kimondhatatlan boldogsággal tölt el. Ezt a boldogságot szeretném átadni a rászoruló embereknek! (2014 óta dolgozik nálunk)

Tanai Csaba

Elérhetősége

Életvidám és pozitív gondolkodású vagyok. Célom, hogy a látássérült embereket kimozdítsam a mindennapi, szürke világból.  Szeretném megtalálni azokat az embereket, akik szeretnének másképpen élni. Szeretnék nekik szabadidős és kulturális programokat szervezni. Feladatomnak tekintem a szemléletváltást, az érzékenyítést és az akadálymentesítés támogatását. Szeretném elmondani az embereknek, hogy miként élünk és milyen segítségre van szükségünk. Vakvezetőkutyával közlekedőként szeretném megmutatni azt is, hogy milyen minőségi változást jelent egy hű társ. Remélem jó kapcsolatot tudok kiépíteni az eddig még nem ismert sorstársaimmal, a helyi önkormányzattal és a többi civillel. (2016 októbere óta dolgozik nálunk)

Tóth Andrea

Elérhetősége

Látássérültként, valamint látássérült gyermeket nevelő szülőként, fontosnak tartom, hogy arra tanítsam a gyermekemet is, hogy nem csak elfogadni hanem viszonozni is tudni kell a segítséget. Célom olyan lehetőségeket és programokat szervezni a XIII. kerületi látássérült embereknek, melyeken jól érzik magukat és ki tudnak teljesedni! Szeretném, hogy mindenki örömmel jöjjön közénk, színes, intenzív, gazdag élményekkel térjenek haza és vigyék a hírünket, hogy milyen jó a közösségi életünk. (2016 szeptembere óta dolgozik nálunk)

Vasné Pintér Teréz (Terike)

Elérhetősége

Mindig nagyon fontosnak tartottam az emberi kapcsolatok kialakítását és ápolását. Nagy örömömre közösségi civilszervezőként is lehetőséget kaptam erre. Látássérültként hívom sorstársaimat klubnapjainkra, kirándulásainkra. Arra törekszem minden alkalommal, hogy aki eljön közénk, jól érezze magát. Együtt tervezzük meg a programokat is.
Az önkormányzattal a kezdetektől jó kapcsolatban vagyok. Rendezvényeiken gyakran részt veszünk a klubtagokkal együtt. A kerületben több civil szervezettel is kapcsolatban vagyunk.
Szeretnék minél több olyan programot megvalósítani, ahol a látó és a látássérült emberek találkoznak és beszélgetnek egymással. Munkám során látom, hogy életkortól függetlenül minden élethelyzetben szükség van erre a felzárkózásra. Ugyanakkor örömmel tapasztalom, hogy a kommunikáció által egyre közelebb kerülünk egymáshoz.
Szeretném, ha ez a lelkes csapat sokáig együtt maradna! Olyan sok tervem van még!
(2014 óta dolgozik nálunk)