Közösségi mentoraink hitvallása

Acsay Péter

Mint végzett pedagógus szeretek foglalkozni az emberekkel. A jó kommunikációs képességemet kihasználva beszélgetek velük, mert vallom, hogy egy megértő beszélgető partner is sokat segít. A klub lehetőséget ad arra, hogy a látássérültek problémáikat egymás között megbeszéljék és a saját tapasztalatok cseréjével, közösen próbáljunk rájuk lehetőség szerint megoldást találni. Lámpásként célom az, hogy a kerületi látássérülteknek minél több, őket érdeklő programot szervezzünk – melyeken nagy létszámban vesznek részt-, továbbá a kerületi önkormányzati vezetőkkel közösen javítsuk a látássérültek életminőségét. (2015 februárja óta dolgozik nálunk)

 

Aranyiné Kmett Olga

Látássérültként születtem. Gyerekként ez nem érintett tragikusan, elfogadtam. Felnőttként többször találkoztam az állapotomból adódóan olyan nehézségekkel, ami alakítja, változtatja a véleményem-látásmódom, ami jelenleg ez: az ember, az egyén mindenkori vágya: csatlakozni az őt körülvevő világhoz. Részt venni annak történéseiben, eseményeiben, akár formálni azt, egyenjogú, egyenrangú félként. Akkor is, úgy is, ha fogyatékkal élőnek született vagy azzá vált. Ezt az alapvető vágyat szeretném kielégíteni, megsegíteni munkámmal itt a XVI. kerületben a VGYKE közösségi mentoraként.

 

Bernát Zsuzsa

Minden ember számára fontos, hogy tartozzon valahová. Egy olyan közösségbe, ahol jól érzi magát, elmondhatja örömeit, problémáit, ahol megértik, segítik. Ezért tartom fontosnak a kerületben élő látássérültek felkutatását, összefogását, számukra klubnapok és tartalmas programok szervezését.
Célom továbbá, hogy érzékenyítő programokkal sok kerületi óvodába, iskolába eljussak. Tapasztalatom, hogy a gyermekek rendkívül nagy befogadóképességgel rendelkeznek, nyitottak és bátran felteszik kérdéseiket a látássérült emberek életével kapcsolatban is. Hiszek az érzékenyítés szemléletformáló erejében, amit már gyermekkorban el kell kezdeni: tudatosítani bennük, hogy a látássérülteknek nem sajnálatra, hanem segítségre van szüksége. Az érzékenyítés során megmutatjuk, hogy a látássérült emberek is teljes értékű életet élnek, ehhez csupán csak segédeszközökre van szükségük. (2015 szeptembere óta dolgozik nálunk)

 

Bönde Katalin

Van egy mondás: Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét! Ehhez a mondáshoz tartom magam a magánéletem és munkám során is.

Születésem óta látássérültként élek, de mindig is igyekeztem pozitívan állni az engem körülvevő világhoz. A nehézségek leküzdéséhez megoldásokat, a céljaim eléréséhez pedig lehetőségeket, vagy megfelelő eszközöket keresek. Lámpásként is arra törekszem, hogy lehetőségeket keressek és teremtsek a látássérült emberek számára, hogy kimozdulhassanak a szürke hétköznapokból. Célom egy dinamikusan működő és fejlődő közösség építése, amihez mindenki szívesen tartozik.

 

Domoszlai János

Budapesten építek közösséget és segítem látássérült társaimat. Hogy mi a hitvallásom? Nehéz pár mondatban megfogalmazni. Hiszem, hogy a közösség ereje átsegít a nehéz időkön, s küzdelmes helyzeteken, hiszen az összetartás csodákra képes. Tudom, hogy a közös együttlétek, tartalmas időtöltések közelebb hozzák egymáshoz a fiatal és az idősebb korosztályt egyaránt. Azt vallom, hogy a zene segítségével korlátokat, sztereotípiákat írhatunk felül. Mivel érintett vagyok a látássérülésben, így úgy érzem, hogy munkám során hitelesen tudom képviselni látássérült társaim ügyét. A szeretet és a kellő alázat segítségével falakat dönthetünk le sérült és ép emberek között, közel hozva egymáshoz a két világot. (2013 júniusa óta dolgozik nálunk)

 

Juhos Róbert

Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szervezőként vegyek részt a Lámpás Klubok életében. Az a célom, hogy minél több emberhez eljusson a klubunk híre, a mostaninál is több ember szerezzen róla tudomást, így segíthessem a sorstársaimat abban, hogy új embereket ismerhessenek meg és új barátságokat köthessenek. Fontosnak tartom a programjainkat, mert ezeken keresztül izgalmas, érdekes helyekre juthatunk el, sokszor olyanokra, ahova egy látó embernek sincs sok esélye bejutni. Ezért szeretném elérni, hogy a lehető legtöbb sorstársunk értesüljön rólunk és kapcsolatba kerülhessen velünk. (2016 óta dolgozik nálunk)

 

Kiss Márta

Hiszem, hogy közösségben annál jóval könnyebben megoldódnak a gondok, mintha magunkra maradnánk velük. Ezért is szeretném, ha minél többen csatlakoznának hozzánk. Fontosnak tartom megismertetni a látóemberekkel a látássérültek életét, és azt hogyan tudnak nekünk segíteni. Pozitívan gondolkodó, vidám, maximalista ember vagyok, ezért kicsit nehezen viselem a sikertelenséget. Tudom, hogy nem változhat meg minden azonnal és tökéletesen, ezért a kudarcokra is fel vagyok készülve. Bár nehezen teszem túl rajtuk magam, sokat tanulok belőlük.

 

Kollárszky Boglárka

Rövid szünet után, immáron egy 10 hónapos baba anyukájaként márciustól ismét a VGYKE képviseletében és támogatásával kezdek hozzá a közösségi civilszervezői feladatokhoz. A XVI. kerületben kolléganőmmel továbbra is folytatom az itt lakó látássérültek klubjának építését, illetve új lendületet véve újjászervezem a XIII. kerületi klubot.

Fontosnak tartom, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indulhasson, ebben szeretnék segíteni a tagoknak akár színes kulturális programok szervezésével, akár személyes problémák közvetítésével és megoldásával. Célom, hogy mindkét kerületben aktív közösségi élet jöjjön létre. Havonta klubdélutánokat szeretnék szervezni, ahol a csapatépítés mellett hasznos és tartalmas programok várják majd a résztvevőket. A kulturális események mellett nagy hangsúlyt szeretnénk majd helyezni a szabadidő közös és tartalmas eltöltésére is, ahonnan természetesen a sport sem maradhat el!

Nagy szeretettel és örömmel várom a megkereséseket, legyen szó kérdésekről vagy programjavaslatokról! Remélem nagyon jó kis csapat leszünk együtt!

 

Krayné Faragó Zsuzsanna

Pedagógus végzettségemnél fogva közel áll hozzám az emberekkel való törődés, a közösségek építése. Élvezem a kapcsolatteremtési lehetőségeket, a kulturális programok szervezését. Szociális érzékenységemet és empátiás készségemet kiélhetem közösségi civil szervezőként.
Kerületemben aktívan dolgozom azon, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsak ki a civil szervezetekkel és az önkormányzattal azért, hogy még inkább segíthessem – és ha csak egy kicsit is -, de szebbé tegyem tagjaink mindennapi életét. Arra törekszem,  hogy betöltsem a híd szerepét az ép és fogyatékossággal élő emberek közötti kommunikációban és interakcióban. Egyesületünk által a gyakorlatban tudok tenni azért, hogy a látássérült emberek társadalmi integrációja megvalósuljon. Úgy érzem tele vagyok  pozitív energiákkal, ezért érzek késztetést arra, hogy ezt másoknak is továbbadjam! (2014 óta dolgozik nálunk)

 

Lenkainé Vajda Viktória

A kérdés: miért vagyok közösség lámpása? Azért mert érintettségemből adódóan szívügyemnek tartom a velem azonos sorsú társaim problémáját. Szeretném, hogy közösen tudjunk gondolkozni a minket érintő kérdésekről és egy közösségé tudjunk kovácsolódni jó célok érdekében. Szeretném, hogy a dinamikus közösségünk jó légkörben tudjon működni. Remélem, hogy a közösség lámpásaként végzett tevékenységem segít mindezeket megvalósítani. (2013 júniusa óta dolgozik nálunk)

Lukács Erzsébet (Böbke)

Neveltetésemből adódóan mindig is segítettem a rászoruló embereken. Örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szervezőként vegyek részt a VI. kerületi Lámpás Klub életében. Célom: kulturális és szabadidős programokat szervezni, kellemes élményeket szerezni a látássérült embertársaimmal, mely mindenki számára örömteli kikapcsolódást jelent. Szeretném, hogy minél több látássérült csatlakozzon hozzánk. Remélem, jó kapcsolatokat tudok kiépíteni és közösséget formálni a VI. kerületi Lámpás Klub tagjai között. Szeretném a munkámmal segíteni embertársaim mindennapjait, nehézségeikben állandó támasz lenni.

 

Puchnyák István

Célkitűzéseim között szerepel az, hogy szeretném egy állandó, viszonylag akadálymentes és könnyen megközelíthető klubhelyiségben a kerületben élő tagjainkat arra inspirálni, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt klubnapjainkon. Célom, hogy munkám során különböző rendezvényeken, összejöveteleken minél több tagot felkutassak, és bevonjam Őket a közösségi életbe. Nagyon fontosnak tartom a civil, és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást az esetleges együttműködés céljából, továbbá, hogy olyan segítőket, önkénteseket vonjunk be a munkánkba, akik segíteni tudnak és nyitottak arra, hogy közelebbről is megismerhessék a látássérült embereket.

 

Széles Attiláné (Panka)

Mivel jó példa volt előttem, már gyerekkoromban ösztönösen segítettem a körülöttem élő idős embereknek, s ez a segítőkészség velem maradt a mai napig. Látásom miatt az idő elteltével magam is nehezebben boldogulok, ezért vállaltam el örömmel az állást. Úgy érzem, hogy saját tapasztalataim által többet tudok segíteni, kimozdíthatom sorstársaimat a befordulásból.
Kiszabadulva egy szabad élet következik! Az érzés, hogy sok jó ember vesz körül és remek programok színesítik az életem, kimondhatatlan boldogsággal tölt el. Ezt a boldogságot szeretném átadni a rászoruló embereknek! (2014 óta dolgozik nálunk)

 

Tanai Csaba

Életvidám és pozitív gondolkodású vagyok. Célom, hogy a látássérült embereket kimozdítsam a mindennapi, szürke világból.  Szeretném megtalálni azokat az embereket, akik szeretnének másképpen élni. Szeretnék nekik szabadidős és kulturális programokat szervezni. Feladatomnak tekintem a szemléletváltást, az érzékenyítést és az akadálymentesítés támogatását. Szeretném elmondani az embereknek, hogy miként élünk és milyen segítségre van szükségünk. Vakvezetőkutyával közlekedőként szeretném megmutatni azt is, hogy milyen minőségi változást jelent egy hű társ. Remélem jó kapcsolatot tudok kiépíteni az eddig még nem ismert sorstársaimmal, a helyi önkormányzattal és a többi civillel. (2016 októbere óta dolgozik nálunk)

 

Vasné Pintér Teréz (Terike)

Mindig nagyon fontosnak tartottam az emberi kapcsolatok kialakítását és ápolását. Nagy örömömre közösségi civilszervezőként is lehetőséget kaptam erre. Látássérültként hívom sorstársaimat klubnapjainkra, kirándulásainkra. Arra törekszem minden alkalommal, hogy aki eljön közénk, jól érezze magát. Együtt tervezzük meg a programokat is.
Az önkormányzattal a kezdetektől jó kapcsolatban vagyok. Rendezvényeiken gyakran részt veszünk a klubtagokkal együtt. A kerületben több civil szervezettel is kapcsolatban vagyunk.
Szeretnék minél több olyan programot megvalósítani, ahol a látó és a látássérült emberek találkoznak és beszélgetnek egymással. Munkám során látom, hogy életkortól függetlenül minden élethelyzetben szükség van erre a felzárkózásra. Ugyanakkor örömmel tapasztalom, hogy a kommunikáció által egyre közelebb kerülünk egymáshoz.
Szeretném, ha ez a lelkes csapat sokáig együtt maradna! Olyan sok tervem van még!
(2014 óta dolgozik nálunk)