Kiemelt ápolási díj

A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki

a) komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi,

Ezt a törvényhelyet úgy lehetne lefordítani, hogy:

akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes

(Arra, hogy mi a menete egy ilyen komplex felülvizsgálatnak, egy másik alkalommal, amikor a fent hivatkozott megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló törvény ellátásait fogom elemezni, a felnőttek ellátásainál, fogok majd kitérni.)

vagy

b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

7/A. Emelt összegű ápolási díj

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg.

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Arról, hogy ezek a feltételek az adott személynél fennállnak-e, szakértő bevonásával döntik el.

Az ápolási díj iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető. Ha az igénylő a kiemelt ápolási díj mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy az emelt összegű ápolási díj megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeit kell vizsgálni.

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg
a) 100%-a az alapesetben,
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2017.évben) 31.000 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 27.900 Ft.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 47.250 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 42.525Ft.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 55.800  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 50.220 Ft.

AZ ÁPOLÁSI   díj  hAVI ÖSSZEGE MÁS RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ JOGOSULT ESETÉN az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.

Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Az ápolási díj részletszabályai igen szerteágazóak, mint a fentiekből is kitűnik. További részletszabályokat olvashat a fenti ellátások iránt érdeklődő az alábbi linken:

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23585-apolasi-dij-alanyi-alaposszegu-emelt-osszegu-kiemelt-apolasi-dij