Az Önkormányzati Rendészet munkatársai az újpesti látássérült klubon

Varga Brigitta rendőr főtörzszászlós körzeti megbízott, vendégeket hozott magával, Mohai Zoltán osztályvezető helyettest és Bohács Róbertet, az Újpesti Önkormányzat Rendészetéről. Brigitta beszámolt nekünk az elmúlt hónapok eseményeiről, a rendőrség eredményeiről, és megkérdezte tagjainkat, milyen panaszaik vannak, illetve összeírta, miben segíthet az újpesti látássérülteknek a továbbiakban.

Az újpesti klubnapon éppen bemutatkoznak a helyi polgárőrök

Mohai Zoltán elmondta, hogy a Közterületi Felügyelet áprilistól Önkormányzati Rendészet néven folytatja munkáját. Továbbá, hogy melyek a rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy (közterület felügyelő) jogállása:

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet közterületi munkatársa, önkormányzatunk alkalmazásában álló köztisztviselő, aki szolgálatban intézkedésre jogosult, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult, és köteles ellenőrizni a hatáskörébe tartozó közterületek állapotát, amennyiben az szükséges, eljárást kezdeményezni és a törvényben meghatározott intézkedéseket megtenni. Jogállására tekintettel, fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.

Az újpesti klubtagok hallgatják a körzeti megbízottat

Szolgálata teljesítésekor, a külön jogszabályban meghatározott szolgálati egyenruhát visel, egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. Önkormányzatunk jelképét karjelzésként viseli.

Nagyon sok kérdésre adott választ a két vendégünk. A délután utolsó részében megbeszéltük a további kirándulások lehetőségeit.

Illetve, hogy szinte minden tagunk az unokákkal tölti a nyarat. Jó unokázást, és szép időt kívánunk hozzá! Vendégeinknek mindkét hivatalból köszönjük a felvilágosítást, beszélgetést, és a segítséget. Sikeres munkát kívánunk mindhármuknak!

Kulman Tiborné (Era) és Széles Attiláné (Panka)
közösségi civilszervezők