Általános beszámoló

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
Beszámoló a 2005. évről

 

 

I. MUKÖDÉS

Az MVGYOSZ Budapesti és Pest Megyei Szervezete 2004. október 9-én megtartott küldöttközgyűlésén, a megjelent tagok megalakították a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületét. Az ekkor elfogadott alapszabályt, a bíróság kérésének megfelelően dec. 4-én az alapító tagok jóváhagyták és 2004. dec. 6-án kiemelkedően közhasznú egyesületként, bejegyezte a szervezetet a Fővárosi Bíróság.

A jogi keretek, a szerepkör, a működési terület, a szervezeti önállóság és a közhasznúsági besorolás alapján a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéről, a következők állapíthatók meg:

a működés jogi kereteit illetően egyesület. a szerepkörét tekintve érdekképviseleti, és érdekérvényesítő valamint szolgáltatásokat nyújtó és a társadalmi érintkezést elősegítő szervezet. szakterületét illetően jogi képviseletet, rehabilitációs, oktatási, kulturális és szociális tevékenységet egyaránt folytató, állami, önkormányzati feladatokat átvállaló non-profit szervezet önálló, helyi kezdeményezésre jött létre (látássérült; személyek).

Közhasznúsági besorolása alapján kiemelkedően közhasznú.

 *

Az Egyesület elnökségében a múlt évben történt megválasztásuk óta személyi változás nem történt.

Az alapító okiratnak megfelelően az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak mandátuma 5 évig szól, így az 5 fős elnökség tagjai: Fodor Ágnes, Suhajda István, Berke Mónika, Németh Orsolya, és Mundi Mártonné, elnökségi póttag Tillmann Zsolt, míg a felügyelő bizottságot Dr. Oszvári Ádám,, Pappfaller Kristóf és Dr. Szombati Zsigmond alkotják.

Az elnökség a 11 megtartott ülésén több mint 60 határozatot hozott, melyek végrehajtásáról a megadott határidőn belül gondoskodott. Minden ülésről jegyzőkönyv készült, illetve határozatok jegyzéke, mely az Egyesület irodájában kifüggesztve megtekinthető.

*

Az Egyesület elnöksége az eddigi feladatait a közgyűlés által elfogadott, az alapszabályban meghatározott célok és feladatok szerint, továbbá szakmai stratégiára épített, 2005. évi munkaterv alapján végezte.

Programjai kidolgozását megelőzően, összegezte az előzményeket, valamint a célcsoport körében igényfelmérést végzett, melyből hatástanulmányt készített. Az információnyújtás eszközeként az Egyesület elindította a középpont hírlevelet, illetve honlapot is készített, WWW.vgyke.com

Az egyesület eddigi tevékenysége során, igyekezett a tárgyalásai alkalmával a látássérültek esélyegyenlőségét érvényesítve egyeztetni valamennyi szakmapolitikai területen. Munkájával továbbá előmozdította a látássérültek munkaerő-piaci integrációját, olymódon, hogy a figyelem középpontjába az érintettek képességeit különösen a szakmai képességeket és annak felmérését állította. A Fővárosi és a Pest Megyei Munkaügyi központokkal folytatott együttműködés révén, szakmai javaslataink alapján jobban hozzáférhető és egyszerűbb lett, a pályaválasztási tanácsadás, a szakképzésben való részvétel és a különböző munka erőpiaci szolgáltatás igénybevétele (csoportos tanácsadással valamint speciális eszközök használatával).

A szervezet dolgozott megfelelő programok és erőforrások kialakításán, amelyek illeszkednek a látássérültek szükségleteihez, életkoruk előrehaladása során.

Rendezvényei és konferenciái alkalmával propagálta tagjai körében már fiatal kortól kezdve az egészséges szokások és életkörülmények kialakításának feltételeit (Fényközelben közösségi egészségnapok folytatása).

Munkálkodott az elmúlt időszakban az Egyesület elnöksége azon, hogy pozitív kép alakuljon ki a társadalomban a látássérültekről, együttműködve különböző érdekeltekkel beleértve a médiát is.

Lépéseket tett, hogy előmozdítsa a civil szervezetek fogyatékkal élőkre irányuló összehangolt és integrált politikáját a különböző kerekasztal beszélgetéseken és fórumokon.

Az Egyesület jelenlegi tagsága a működési területén élő (Budapest, Pest megye) 2500 vak, és gyengénlátó személy. Az önálló jogi személyként működő, kiemelten közhasznú egyesület az alapszabályában rögzített célok, és feladatok szerint végzi tagjai érdekképviseletét, és segítséget nyújt a térségben élő vak, és gyengénlátó embereknek, illetve azok családjainak.

*

Az alábbiakban felsorolt legfőbb tevékenységek meghatározhatók egyesületünk eddigi működésében:

 

II. Az Egyesület SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Egyesületünk az év elején megtartotta bemutatkozó konferenciáját, a Phare acess 2003. MVGYOSZ nyertes pályázata rendezvénysorozatán belül. Az Együttműködéssel az esélyegyenlőségért konferencián előadások és kerekasztal beszélgetések formájában mutattuk be a legfontosabb célokat és feladatokat, illetve tevékenységi köröket. Jelen voltak az állami, önkormányzati és civil szervezetek és a látássérültekkel foglalkozó társintézmények képviselői. Ennek folytatásaként áprilisban 3 napos egyeztető tárgyalássorozatot tartottunk és tájékoztatókat szerveztünk az MVGYOSZ vezetőségével, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület elnökségével, a körzeti csoportok és klubok vezetőinek.

Tagjaink munkavállalását elősegítve a Pest Megyei Munkaügyi központtal közösen csoportos tanácsadást szerveztünk a központ irodájában ahol tájékoztatást hallhattak sorstársaink a jelenlegi munkaerőpiaci lehetőségeikről, (támogatások, képzések, munkalehetőségek), valamint az egyéni regisztrációt is lebonyolíthatták. Bekapcsolódtunk az „Esély Európában” HEFOP programba látássérült tagjaink képzési lehetőségeit elősegítve. Az Assisto Kft. Ügyében is lépéseket tettünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban hozzájussanak a volt munkavállalók utolsó havi bérükhöz. A cég felszámolása elindításával igyekezett segítséget nyújtani az Egyesület alelnöke és képviselni sorstársai érdekét. Több tájékoztató fórumot szerveztünk ezzel kapcsolatban az érintettek számára.

A Főpolgármesteri Hivatallal közösen egy munkavállalási expot szerveztünk , melyhez sok civil szervezet, (mozgássérültek, hallássérültek szervezetei) valamint a Budapesti Esélyek háza is csatlakozott. Az ősszel megrendezésre került „Gazdálkodj okosan a nyílt munkaerőpiacon fogyatékos munkavállalókkal” expon munkaadókat próbáltunk tájékoztatni arról, hogy milyen jellegű munkákat tudna elvégezni egy látássérült, illetve milyen támogatásokat (bér, vagy eszköz beruházás) illeti meg ha alkalmaz megváltozott munkaképességű személyt.

A kulturális élet fontossága szempontjából újszerű kezdeményezést indított el Egyesületünk, Felolvasó színházat hozott létre a Nemzeti Színház közreműködésével. Az előadásokat a Nádor teremben fogjuk bemutatni, jelenleg az előkészületek folynak.

Ez évben a 9. alkalommal megrendezett Reha Hungary rendezvényen a (Petőfi csarnokban) már információs standon képviseltette magát szervezetünk, ahol tájékoztatást nyújtottunk Egyesületünk tevékenységéről valamint segédeszközöket mutattunk be az érdeklődőknek. Hasonló megjelenésünk volt az „Egészségligeten” a nyár elején.

2005. július 1-től tovább működtetjük a Személyi Kísérő Szolgálatot a Fővárosi Munkaügyi központ támogatásával egy nyertes pályázat eredményeként. Jelenleg négy főállású munkatársunk dolgozik kísérőként segítve a látássérültek közlekedését és hivatalos ügyeik intézését. Telefonon, személyesen lehet időpontot egyeztetni előre a szolgáltatás igényéről (idejéről és pontos helyszínéről).

Elindítottuk a múlt évben a „Partnerünk Európa” Projekt et, mely az Európai Unió és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg, melynek eredményeként 36 látássérült fiatalt képezünk ki OKJ-s európai üzleti asszisztensé és helyezzük el őket a nyílt munkaerő-piacon. Az európai Uniós pályázat megvalósítója a Regionális Egyesület keretösszeg 107 millió forint. A program megvalósításával létrehoztunk Magyarországon elsőként egy olyan felnőttképzési módszertani központot ahol később más szakmák beindítására adaptálására is lesz lehetőség. Az Angol u. 44. Félemelet 2. a Zuglói önkormányzat támogatásával került Egyesületünk használatába 5 évre, itt került kialakításra a „Projekt otthona” tehát a mintairoda, a gyakorló termek, a terápiás szobák melyek a csoportos foglalkozások helyszínét biztosítják.

www.partnerunkeuropa.hu

Folytattuk a „Fényközelben” Látássérültek közösségi egészségnapja című rendezvénysorozatunkat a Főpolgármesteri Hivatal támogatásával egy nyertes pályázat eredményeként az UZSOKI Modell közreműködésével. Az egészségnapok időpontjairól levélben és hirdetések útján értesítettük tagjainkat.

III. KAPCSOLATOK

 

IV. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

2005-ben 6 Hírlevelet jelentettünk meg, melyek az aktuális híreken hazai, pályázati tájékoztatókon kívül, betekintést engedtek egy-egy érdekes civil kezdeményezésen keresztül egy-egy civil szervezetnek a fogyatékosokért folytatott tevékenységébe stb. bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk elnökségi tagjainknak, és a Felügyelő Bizottság tagjainak, stb. valamint tervezzük egyéb fogyatékosügyi szervezetek bemutatását is. A Hírlevél különszámában megjelentettük az Egyesület 2004. évi közhasznúsági jelentését. A hírlevél szerkesztője Németh Orsolya. Az Egyesület több alkalommal jelent meg a médiában információt nyújtva ezzel nemcsak a látássérült embereknek, hanem a társadalom többi tagjának is: Petőfi rádió Tandem, Kossuth Rádió szombat délelőtt, Sláger rádió Gazdasági rádió, klub rádió, Civil rádió.

Televíziókban: Mtv1 Regionális Híradó, Strucc Esélyegyenlőségi műsora, Napi mozaik, Napkelte, Tények, Duna TV, NN TV.

Nyomtatott sajtó: Népszava, Népszabadság, Zuglói Lapok, Helyi téma, Szabad Föld, Vakok Világa, Szemsugár.

Honlapok: www.mvgyosz.hu, vakinfo.hu, motivacio.hu, icsszem.hu stb.

V. Az Egyesület jövőre vonatkozó tervei elképzelései

Az egyesületünk fontos feladata, hogy tudatosítsa minden emberben azt, hogy a fogyatékos emberek minél teljesebb társadalmi beilleszkedése nemcsak az érintett embereknek, hanem a társadalmi többségnek az érdeke is. Az egész társadalom gyarapodik, ha a fogyatékkal élők egyre inkább esélyt kapnak arra, hogy hasznosítsák képességeiket. De nem alamizsnát várunk, hanem esélyt, egyenlő bánásmódot. Kisebbségbarát társadalmi környezetre, a közvélemény odafigyelésére van szükség. Csak ily módon válhatnak a fogyatékkal élők a társadalom valóban egyenrangú tagjaivá. Így kaphatják meg az esélyt, hogy munkához jussanak, tanulhassanak, kiteljesülő életet élhessenek. Így érhetik el a társadalom megbecsülését.

Társadalmunkban a fogyatékkal élő személyek teljes körű beilleszkedésének egyik legnagyobb akadálya az emberek nagy részének irányukban megnyilvánuló előítélete. A fogyatékkal élő személyeket sújtó diszkriminációnak az is az oka, hogy a társadalom elfeledkezik ezekről az emberekről, és nem vesz róluk tudomást. A fizikai és a szemléletbeli korlátok akadályozzák a fogyatékkal élő személyeket a társadalom életében való aktívabb részvételben.

Úgy véljük, hogy a következő évtizedben fő célunk, hogy javítsuk a fogyatékkal élők és családjuk életminőségét, a hangsúlyt a társadalmi életben való aktív részvételre és integrációra helyezve.

A látássérült emberek életminőségének javítására irányuló intézkedéseket az érintettek helyzetének, lehetőségeinek és szükségleteinek gondos felmérésére kell alapozni, innovatív megközelítéseket alkalmazva a szolgáltatások terén, amelyek figyelembe veszik a vakok és gyengénlátók preferenciáit, jogosultságait és körülményeit.

Jelenleg a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó egyesületeknek már olyan feladatokat kell megoldaniuk, amelyek bizonyos politikai, gazdasági, szociális, demográfiai, kulturális és technikai fejlődést követően jelentkeztek a tagság körében. Európában az utóbbi évtizedben különböző olyan változások mentek végbe ezen említett területeken , amelyek befolyásolják a fogyatékosok életminőségét, és számos új feladatot támasztanak, miközben új lehetőségeket kínálnak. Például, a szociális támogatások jövőbeli stratégiájának kialakításánál figyelembe kell vennünk, Az időskorú fogyatékos lakosság növekvő számát, és az időskori életminőség megőrzésének fontosságát

*

Integrált megközelítési módot kell alkalmazni a lakáshoz, az oktatáshoz, a pályaválasztási tanácsadáshoz és a szakképzéshez, a munkalehetőséghez, az épített környezethez, a tömegközlekedéshez, az információhoz, az egészségügyi ellátáshoz, a szociális védelemhez való hozzájutás kialakítása megteremtése során.

A jó munkavállalási esélyek megteremtése a társadalmi életben való részvétel döntő eleme ezért haladást kell elérnünk a fogyatékkal élők munkaerőpiaci – nyílt munkaerőpiaci – integrációjának előmozdítása terén. Figyelmünk középpontjába a képességek felmérését kell állítanunk és az új szakmalehetőségek felkutatását.

Létfontosságú az új technológiákban rejlő lehetőségek optimális kihasználása azzal a céllal, hogy erősítsük a látássérültek részvételét az élet valamennyi területén

Szükséges új korszerű stratégiákat kidolgozni az alábbi területeken látássérült személyek önálló életét elősegítő szempontok alapján:

*

Jövőképünk megvalósítása nemcsak a fogyatékkal élő személyek, hanem a társadalom egésze számára is előnyökkel jár. A fogyatékkal élő személyeket segítő feltételek javítását célzó intézkedések mindenki számára rugalmas világ kialakítását eredményezik.

További Információk:

Egyesületünk ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8 – 12 illetve 13 –15-ig

Kedd: 10 – 12 illetve 13 –17-ig

Szerda: SZÜNNAP

Csütörtök: 8 – 12 illetve 13 – 15-ig

Péntek: 8 – 12-ig

A 2005. szeptember 3-i taggyűlés által javasolt és elfogadott tagdíj 2006 évre: 1500,-ft

Letöltés

Kérjük, 2015-ben is segítse a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 18185030-1-42 Bankszámlaszámunk: 10409015-90147559